spravce

Rok vinaře – květen

V květnu se už keře révy vinné začínají zelenat a nastává obava, zda nepřijdou „ledoví muži“ a réva tak nepomrzne jarními mrazíky, což by znamenalo fatální následky a konec úrody. ... Chci si to přečíst

Rok vinaře – duben

V dubnu vinař podsazuje keře, které odumřely nebo jsou špatné. V meziřadí dochází k pohybu s půdou, aby se mohlo vysít zelené hnojení, což je také pastva pro faunu. ... Chci si to přečíst

Rok vinaře – březen

Po ostříhání révy vinař podrtí veškeré ostříhané pruty. V měsíci březnu obvykle probíhá vázání vinic, kdy vinař prut révy vinné ovine kolem vodící drátěnky a uváže. ... Chci si to přečíst